.عــــــــــشق

با توام بفهم دلگرمی میخواهم نه سرگرمی ...

نوشته شده در جمعه 21 شهريور 1393برچسب:,ساعت 23:55 توسط آرزو| |

نوشته شده در دو شنبه 17 شهريور 1393برچسب:,ساعت 1:33 توسط آرزو| |

نوشته شده در دو شنبه 17 شهريور 1393برچسب:,ساعت 1:31 توسط آرزو| |

نوشته شده در دو شنبه 17 شهريور 1393برچسب:,ساعت 1:29 توسط آرزو| |

 

لعنت به من چه ساده دل سپردم
لعنت به من اگر واسش میمردم
دست منو گرفت و بعد ولم کرد
لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

 

یکی بگه ، یکی بگه که ماه من کی بوده
مسبب گناه من کی بوده
سهم من از نگاه تو همین بود
عشق تو بدترین قسمت بهترین بود

 

تو دل بارون منو عاشقم کرد
بین زمین و آسمون ولم کرد
یکی بگه چه جوری شد که این شد
سهم تو آسمون و من زمین شد

 

نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393برچسب:,ساعت 13:26 توسط آرزو| |

کهنه فروشی تو کوچمون صدا میزد چراغ کهنه وسایل کهنه خریداریم...

بی اختیار داد زدم قلب شکسته هم می خری؟!

گفت اگه ارزش داشت که نمی شکستنش

دل شکسته ها لایک کنن لطفا!

نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393برچسب:,ساعت 13:19 توسط آرزو| |

هــــ_ـــ_ـ_ــ_ـی

مــامـاטּ ؟!

 

لحـافـ ـ مـטּ صـوُرتے بــوُد، چــرا سفـیـد شـده؟؟ !!

 

بـــالشم مثـل پنـبـــہ بــود،

 

چـــرا مثـل سنـگـ ـ شـده ؟؟ !!!

 

 ! بــابـا ؟!

 

تــو ڪہ میدونسـتے از تــاریڪے میتــرسم..

 

 چـرا لـامپــو روشـטּ نڪردی؟

 

مـگـہ داره بـــاروטּ میــاد.. !!!؟؟

 

 چــرا هـمـہ جــا بـوُی خـاڪ ـ میـده ؟؟

 

 مـטּ ڪہ دیـروُز حـمــوم بــودم..

 

 چــرا منـو شستـטּ ؟؟ !

 

 عشـقم .. ؟!!!

 

 چــرا گـریـہ میڪنے؟؟ ! : (

 

اروُم بــاش../!

 

مگـہ وقتـے زنـده بــوُدم ارزشــمـو فہـمیـدیــد؟!//.!

دلَـــــم اینــ روزُ میخـــــوآد../!

 

نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393برچسب:,ساعت 12:54 توسط آرزو| |

نوشته یک پزشک:

دیروز کلینیک بودم پسری اومد اسم یه دخترو رو دستش خالکوبی کرده بود...

گفت:میخوام پاکش کنم.

پرسیدم:اسم کیه؟

گفت:اسم عشقم...میخوام پاکش کنم ی اسم دیگه بنویسم...

گفتم:مگه دوتاهم عشق میشه؟!

گفت:نه یدونس!

پرسیدم:چه عشقیه که بخاطرش درد خالکوبی تحمل کردی؟

گفت:عشقی که دیروز تو دفترخونه ازدواج با عشقش تازه فهمیدم اسمشو بهم دروغ گفته بود!

نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393برچسب:,ساعت 12:21 توسط آرزو| |

گـاهـی ادم باس حـرفـهـاشو روفـقـط بـه خـدا بـگــه...

گـاهـی بـاس بــه سـرعــت عـبـور کـنـی از لـابـــه لــای مـردمــی کـه انـسـانـیـت را دفـن
کـردن و سـرتو پـایـیــن بـنـدازی و چـشـمـاتـو را بــه زمـیـن بـدوزی تـا غـمـت از چـشـمـات
سـرازیـر نـشـه
گـاهـی یـه مـُشـت بـغـض رو بـاس هشـت سـاعـت یـه بـار بـا یـه لـیـوان آب ســربـکـشـی و دراز بـکـشـی تــا اروم شـی
گـاهـی بـاس حـرف خیــلـی هـارو خــورد.....
گــاهـی بـاس حـرف رو خـاک کــرد....
ایــن روزهــا عجیب دلم گــرفـتـه.....
ایـن روزا یـه چـی شـبـیـه یـه بـغـضـه قـدیـمـی بـیـخـه گـلـومـه...
ایـن روزا و شـبـا خیـلـی داره سـخـت مـیـگـذره
دیـگـه ایـن روزا تـصـمـیـم گـرفـتـه م بـا خـودم حـرف بـزنــم
درسـت مـثـل هـمـونـایـی کـه دیـوونـه خـطــابشـان میـکـنـن...
گـاهـی وقـتـا سـکـوت لــازمــه..

گـاهـی یـعـنـی هـمـیـشـه...یـعـنـی الـــــآن...

نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393برچسب:,ساعت 12:18 توسط آرزو| |

باورکنید تنهام کسی نیست کنارش اروم شوم

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:,ساعت 14:27 توسط آرزو| |

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:,ساعت 14:25 توسط آرزو| |

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:,ساعت 14:24 توسط آرزو| |

کاش میفهمیدم چرااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:,ساعت 14:19 توسط آرزو| |

نوشته شده در چهار شنبه 8 مرداد 1393برچسب:,ساعت 9:36 توسط آرزو| |

افسوس....دنیا همیشه بر وفق مراد کسانی بوده که شکست دل سرگرمی انهاست....

نوشته شده در شنبه 28 تير 1393برچسب:,ساعت 17:58 توسط آرزو| |

نوشته شده در شنبه 28 تير 1393برچسب:,ساعت 17:56 توسط آرزو| |

نوشته شده در شنبه 28 تير 1393برچسب:,ساعت 17:54 توسط آرزو| |

نوشته شده در شنبه 28 تير 1393برچسب:,ساعت 17:45 توسط آرزو| |

درد می کشد بغض . . .
وقتی اشک هم آرامش نمی کند . . .

نوشته شده در چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:,ساعت 17:22 توسط آرزو| |

شاید تنها جایی که راحتم و میتونم اروم حرفام رو بزنم همینجاست

 

 

 

شاید برای تنها کسی که میتونم حرف بزنم خودمم

 

 

 

شاید آینه شاید تو شاید دفتر چه خاطراتم

 

 

 

دارم تو خودم اهسته اهسته میشکنم و هیچی از شکستنم خبر نداره

 

 

 

یه بغض به بزرگی یه سیب راه گلوم رو سد کرده راه نفس کشیدن رو برام سخت کرده

 

 

 

هرچی از ته دلم نفس عمیق میکشم بازم اروم نمیشم

 

 

 

داغونم

 

نمیدونم چه جمله ای باید بگم تا حسم رو بتونم بیان کنم ... .... ...

 

 

 

ترجیح میدم خفه بشم و هیچکس نگم مثل همه ی روزای زندگیم

نوشته شده در چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:,ساعت 17:17 توسط آرزو| |

برای کی و برای چی مینویسم رو نمیدونم فقط میدونم

 

انقدر دلم گرفته که فقط دوست دارم

 

بنویسم

 

از درد دلم بگم...

 

واقعا تو این دنیا کی فهمید درد من چیه؟؟؟؟ 

 

 چرا باید انقدر بدبخت باشم؟ چرا تو این دنیا

 

به هرچی که خواستم نرسیدم؟ واقعا چرا؟

 

   دلم میسوزه اتیش میگیرم.... 

 

وای خدا جون سرم درد میگیره وقتی بهش فکر میکنم ....! 

 

  روانی شدم واقعا روانی.... 

 

خدا جون فقط تنها امیدم توئی

 

 تو بهش بفهمون با قلب من چیکار کرد.......   

 

خداااااااااااااااااااااا

 

کاشکی ادم میتونست به عقب برگرده

 

اونوقت میدونستم چیکار کنم

 

نوشته شده در چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:,ساعت 17:5 توسط آرزو| |

......♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥########## سلام ###########♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
.......گذری ..........♥
.........................♥
......................♥
...نیم نگاهی...♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥.... نظری . .♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
.....انتقادی ....♥

داشتین در خدمتم

نوشته شده در یک شنبه 15 تير 1393برچسب:,ساعت 2:29 توسط آرزو| |

انتـــــــــــــــــــــــــــــظار ...

 

 

 


شش حرف و چهار نقطه ! کلمه کوتاهیه . اما معنیش رو شاید سالها طول بکشه تا بفهمی !

 

 

 

تو این کلمه کوچیک ده ها کلمه وجود داره که تجربه کردن هر کدومش دل شیر می خواد!

 

 

 

تنهایی ، چشم براه بودن ، غم ؛غصه ، نا امیدی ، شکنجه رو حی ،دلتنگی ، صبوری ، اشک بیصدا ؛

 

 

 

هق هق شبونه ؛ افسردگی ، پشیمونی، بی خبری و دلواپسی و .... !

 


برای هر کدوم از این کلمات چند حرفی که خیلی راحت به زبون میاد

 

 

 

و خیلی راحت روی کاغذ نوشته میشه باید زجر و سختی هایی رو تحمل کرد

 

 

 

تا معانی شون رو فهمید و درست درک شون کرد !!!

 

 

 

متنفرم از هر چیزی که زمان را به یاد من میاورد... و قبل از همه ی اینها متنفرم

 

 

از انتظار ... از انتـــــــــــــــــــــــــــــــظار متــــــنـــــفــــــرم

نوشته شده در یک شنبه 15 تير 1393برچسب:,ساعت 2:11 توسط آرزو| |

غم سنگین جدایی دلمو دیوونه کرده..

غربت ثانیه هامو اسیر زمونه کرده..

با نگاه من غریبه روزارو بی تو شمردم..

بی نفس های تو هم من آرزو به جون سپردم.

نوشته شده در یک شنبه 15 تير 1393برچسب:,ساعت 1:52 توسط آرزو| |

..روزگارم بی ترحم بین ما فاصله انداخت..

..پر پروازو بهت داد واسه ی من قفسی ساخت..

..رفتی و غرور چشمات بی تو بی صدا شکسته..

..با غروب تلخ چشمات بغض لحظه هام شکسته..

نوشته شده در یک شنبه 15 تير 1393برچسب:,ساعت 1:46 توسط آرزو| |

برایعشق تمنا كن ولي خار نشو .....!!!

برای عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده ......!!!!

برای عشق گريه كن ولي به كسي نگو .......!!!!!

برای عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانهببينه ......!!!!

برای عشق پيمان ببند ولي پيمان شكن نباش ......!!!!!

برایعشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير ....!!!!!

برای عشقوصال كن ولي فرار نكن ......!!!!!

برای عشق زندگي كن ولي عاشقونه زندگي كن ....!!!!!

برای عشق بمير ولي كسي رو نكش ....!!!!!

برای عشق خودت باش ولي خوب باش ....!!!!!

برای عشق ...!!!

نوشته شده در یک شنبه 15 تير 1393برچسب:,ساعت 1:2 توسط آرزو| |

 

مـن مـاننــد هـم سـن و سـالهاي خـويـش نيستـم ...

 کـه هـر روز يکــ آرزويـي دارنـد بـراي آينـده ،

 مـن تنـهـا يکــ آرزو دارم و آن ايـن استــ کـه :

 شبـي بخـوابــم و ديگــر بيــدار نشـوم ...

 تــا نشنــوم ...

 تــا نبينــم ...

نوشته شده در شنبه 14 تير 1393برچسب:,ساعت 13:11 توسط آرزو| |

 

 

و حـتي ليـاقت ايـن رو نـداري که يـادگاريـاتو نــگه دارم ...

تو هـيچ جايي در خاطرات و ذهن آشـفـته من نـداري ...

چـقدر ساده بودم که فکر ميـکردم با بـقيه فـرق میکنی..

تـو فقـط بــازيگـر بــهتري بــودي ...

نوشته شده در شنبه 14 تير 1393برچسب:,ساعت 12:52 توسط آرزو| |

 

حـرف هايي هـست بـدجور دل مي شـکنند..

بـدجور دل مي سـوزانند..

 

بـدجور خـراب مي کنـند..

 

حـرفهايي از نزديـک ترين کـسانت..

 

از عــزيزتـرين کـسانت..

 

گـاهي دلت ميـخواهد نزديـک ترين آنـقدر عـزيز نـبود..

 

يا اگـر بود کـمي بيشتر حـواسش به تاثـيـر حـرفـهايش بود ...!!!

 

نوشته شده در شنبه 14 تير 1393برچسب:,ساعت 12:4 توسط آرزو| |

مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم....
این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان

چه زود فراموش می شوم
انگار سالهاست که من مرده ام
اما هنوز ذهن زخمی ام
یاد تو را نشانه می رود

نوشته شده در شنبه 14 تير 1393برچسب:,ساعت 11:46 توسط آرزو| |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد


Power By: LoxBlog.Com